De Grote Peirdekopkes Parade
Lekkere Lions Ascot Actie


Koop onze chocolade Peirdekopkes
en steun onze goede doelen!

lions logo
BESTEL HIER
lions logo

Lions Club Waregem Ascot


Le Grand Apero
1 April 2022 @ TVH Waregem

FANION Waregem Ascot_10_years

Lions Club Waregem Ascot is een groep ondernemende dames die als serviceclub actief is in de regio Waregem.

De serviceclub werd opgericht in 2012 en maakt deel uit van de wereldwijd verspreide LIONS organisatie. L.I.O.N.S. is de afkorting van Living Individuals Offering Needed Service.

Het motto van Lions is ‘We Serve’. Onder dit motto proberen Lions onder andere wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren te bevorderen en het algemeen welzijn te dienen. Lions International is vooral actief op het vlak van de jeugdproblematiek, de strijd tegen blindheid, de steun aan humanitaire projecten en de hulp aan slachtoffers van natuurrampen.

Voor iedere Lion is het een eer tot de Lions-organisatie te behoren. Het lidmaatschap omvat de verantwoordelijkheid om de Lions-doelen mee te helpen realiseren. Door de gezamenlijke inzet ontstaan hechte banden en onderlinge betrokkenheid.

De voorzitter en haar leden dragen de Lions waarden hoog in het vaandel en dit uit zich in haar sociale initiatieven. Jaarlijks hoogtepunt van onze club is onze after-work party Le Grand Apéro waarvan de opbrengst integraal wordt geschonken aan onze goede doelen.

Goede Doelen

't Kelderke

’t Kelderke is het voedselbedeelpunt in Waregem. Het wordt gesteund door de stad Waregem in samenwerking met de lokale serviceclubs. Mensen die onder de armoedegrens leven kunnen, na goedkeuring van het welzijnshuis, gratis een voedselpakket afhalen. ’t Kelderke is gehuisvest op de Windhoek. Zij bouwen er momenteel aan een nieuwe huisvesting, waar ook een vernieuwde manier van voedselbedeling zal geïmplementeerd worden, nl. het concept van de sociale kruidenier. Op deze manier zullen gezinnen meer gericht zaken kunnen verkrijgen die voldoet aan hun behoeften.

De Pamperbank

De Pamperbank zamelt luieroverschotten in op strategische punten in en rond Waregem. Deze luieroverschotten worden verdeeld onder kansarme gezinnen met zeer jonge kinderen. Immers de aankoop van kwalitatieve luiers neemt vaak een grote hap uit het budget! De Pamperbank werkt samen met vzw ’t Kelderke.

VIBSO

Vibso Waregem is een school buitengewoon onderwijs voor leerlingen met nood aan verhoogde leerzorg en/of een specifieke socio-emotionele zorgvraag. De dames van Lions Ascot zetten volledig in op de socio-emotionele context en werken via activiteiten aan het zelfbeeld van de leerlingen. Deze worden jaarlijks georganiseerd en afgestemd op de leeftijd, de leefwereld en de interesse van de jongeren. Zo zijn de wellnessnamiddag, het bijwonen van een voetbalwedstrijd van Essevee, het bezoek aan een kinderboerderij en een bowlingavond ware voltreffers en een greep uit het gamma dat evolueert volgens de behoeften van de jongeren. De samenwerking tussen de dames van Lions Ascot en de personeelsleden van Vibso resulteert in onvergetelijke activiteiten.

BAD

Lions BAD-festival is een jaarlijks terugkerend festival voor iedereen met een beperking. Vroeger vond het altijd plaats aan zee, in De Panne. Vanaf 2021 zal het doorgaan in Expo Roeselare. Als Lions leveren wij financiële ondersteuning, maar steken wij ook elk jaar de handen uit de mouwen op het festival zelf. We serveren spijs en drank aan de festivalgangers en bieden allerhande logistieke ondersteuning.

Het Ventiel

Het Ventiel is een organisatie die personen met jong dementie de mogelijkheid biedt zich te verenigen. Ze organiseren individuele activiteiten die met een beetje hulp van een persoonlijke buddy wel nog mogelijk zijn. Ze streven ernaar de levensvreugde, de kwaliteit van het bestaan en een gevoel van eigenwaarde hoog te houden door middel van hun georganiseerde activiteiten. Naast onze financiële steun werden de leden van Het Ventiel ook uitgenodigd op onze feestelijkheden naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Lions International, waarbij ze deelnamen aan de boomplantactie.
Het Ventiel neemt ook elk jaar enthousiast deel aan Lions BAD-festival.

VZW Amon

VZW Amon is een erkende organisatie binnen de integrale jeugdhulp en biedt een intensieve, aanklampende hulp op maat voor jongeren en gezinnen in situaties van verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Wij steunden reeds diverse keren vzw Amon door goederen in te zamelen die tegemoet komen aan bepaalde noden: bv. pc’s voor de leefgroepen. Tijdens de coronapandemie zamelden wij allerhande buitenspeelgoed voor hen in. Wij bezorgden hen ook beschermende materialen.

Superkrachtig Lekker

Lions Club Waregem Ascot zette dit jaar haar schouders onder een nieuw goed doel, nl. Superkrachtig Lekker.

Lions Ascot Waregem heeft dit jaar de handen in mekaar geslaan met vzw Super Krachtig Lekker om een kookboek uit te geven dat tegemoet komt aan de voedingsnoden van kankerpatiëntjes en hun families! De strijd tegen kinderkanker is al jarenlang één van de peilers van het Lionisme! Het kookboek telt 96 bladzijdes en werd uitgegeven door Borgerhoff en Lamberigts. Lions Waregem Ascot hielp een eerste druk mee financieren van zo’n 2500 exemplaren. Het boek omvat een 35-tal kiemvrije recepten geïnspireerd door niemand minder dan Sandra Bekkari. Kleine en grote superhelden én hun families kunnen op deze manier inspiratie halen om lekker én gezond te blijven eten tijdens hun slopend ziekteproces!

Onze Leden

Veerle Catry
Veerle Catry

Voorzitter

Liesbet Sobrie
Liesbet Sobrie

Vice-Voorzitter
Protocol

Ilse Mollet
Ilse Mollet

Penningmeester

Caroline De Brabandere
Caroline
De Brabandere

Secretaris

Evelyn Feijtraij
Evelyn Feijtraij

Past Voorzitter

Liesbeth Braem
Liesbeth Braem

Sociaal Comité

Roos Neirinck
Roos Neirinck

Fund Comité

Veronique Clement
Veronique Clement
Sofie Cloet
Sofie Cloet
Veronique Decaigny
Veronique Decaigny
Annelies de Lille
Annelies De Lille
Cilia Delmulle
Cilia Delmulle
Evelyne Desmet
Evelyne Desmet
Sabine Detollenaere
Sabine Detollenaere

Karolien Dockers
Karolien Dockers
Inge Haerijnck
Inge Haerijnck
Catherine Heyvaerts
Catherine Heyvaerts
Leen Neirynck
Leen Neirynck
Sofie Penel
Sofie Penel
Aniek Van de Velde
Aniek Van de Velde
Karen Vansteenbrugge
Karen Vansteenbrugge
Hilde Vermeersch
Hilde Vermeersch

Brigitte Voet
Brigitte Voet

Onze Kandidaat-leden

Hannelore Biebaû
Hanne Dekeukeleire

Leen Van De Wege

Petra Volckaert